فیتیله توهین تعطیله

یازار : همدانلی

+0 بگن


ما در مملکتی زندگی میکنیم که ترکیبی از قومیتهای مختلفی از قبیل ترک ،فارس،لر،کرد،بلوچ و... میباشد، که شکرخدا در صلح و آرامشی زندگی میکنند که نظیر آن را در هیچ کشوری نمیتوان دید، و ما باید قدر این همزیستی مسالمت آمیز و آفتخار به هموطن بودن را بدانیم و هیچوقت مرتکب خطایی نشویم که موجب اهانت به دیگر قومیتها شود،که دور از ادب است.

 ( اهانت در برنامه فیتیله )

در پی پخش برنامه فیتیله درروز جمعه مورخ 15 آبان سال جاری از شبکه دو سیما که در این برنامه به دلایل مغرضانه یا غیر مغرضانه به ترک زبانان عزیز ایران اهانتی بزرگ شد که دور از انتظار بود و باعث رنجش خاطر هموطنان ترک زبان کشور شد و به همین خاطر صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران این برنامه را تعطیل کرد و مسؤلین صدا و سیما از مردم ترکزبان عذر خواهی نمودند.
ما ترک زبانان همدان هم به نوبه خود این عمل زشت رامحکوم میکنیم و از مسؤلین محترم صدا و سیما میخواهیم که با اقداماتی سنجیده جلوی چنین عمل های زشتی رابگیرند که دیگر به هیچ یک از قومیتهای این کشور عزیز توهین نشود. و بجای پخش برنامه ها با لهجه قومیتها برنامه هایی را به زبان آنها پخش نمایند. که باعث دلگرمی آنان باشد نه دلسردی آنان.آچار سؤزلر : ترکی همدان, اهانت فیتیله به ترک, فیتیله, همدان,