شعر ترکی همدان در مدح امامان شیعه

یازار : همدانلی

+0 بگن
**(شعر ترکی در مدح امامان شیعه)**
شعری که در ادامه آورده شده در مدح امامان شیعه سروده شده و متاسفانه منبع و یا شاعر آن را نمیشناسم واین شعر در همدان و اطراف آن بصورت شفاهی در یاد مردم ماندگار شده است. اگر کسی نام شاعر آن را میداند در بخش نظرات برای ما بنویسد.

اولی نور تجلی مصطفی دی
اولارون   سروری   آل  عبادی !
خدیجه محرم اولدی چون رسوله
یقین بیل فاطمه خیرالنسادی !
منیم سوگیم حسن میلیم حسیندی
امام   زین العبا  درده  دوادی !
امام باقر بیرجه عظم لی گوهر
امام  جعفر صادق  پیشوادی !
ولایت شاهیدی موسی کاظم
بیزیم سولطانیمیز امام رضادی !
سوللرهم تقی نی هم نقی نی
اولار   نقد   شهید   اولیادی !
اوپللر  خاک  پاک  عسگرینی
چکللر  گوزلره  چون  توتیادی !
مینیبدیر دول دولا اول شاه مهدی
الینده   ذوالفقار   مرتضی دی !
آچار سؤزلر : شعر ترکی, ترکی همدان, همدان, شیعه,